REkrabička a REkelímek
Zpět na články

Jak třídit plast, a proč tenhle materiál není největší problém

Tipy
Bára Kocmánková

Recyklační symboly plastu

Plastové výrobky, které je možné recyklovat jsou opatřené recyklační značkou. Ta se skládá ze dvou částí, a to z číselného kódu (označení materiálu) a písemného kódu (zkratka oficiálního názvu plastu). 

K základním druhů plastů pak patří:

 • PET 1: Polyethylentereftaláty. Patří sem PETky, sáčky, fólie atp. Jde o materiál, který se recykluje poměrně dobře.
 • HDPE 2: Polyethylen, ze kterého se vyrábí například víčka od PET lahví, lahve na kolo, varné sáčky atp.
 • PVC 3: Polyvinylchlorid. Jeden z nejrozšířenějších druhů plastů na světě, který lze snadno vyrobit, ale hůře recyklovat. Pozor! Nepatří žlutého kontejneru, ale do směsného odpadu.
 • LDPE 4: Polyethylen, bývá základem pro igelitové tašky, přepravky na jídlo atd.
 • PP 5: Polypropylen, který se často používá v potravinářství, stejně jako v textilním průmyslu.
 • PS 6 (Polystyren): I když se jedná o potencionálně nebezpečný materiál kvůli možnému uvolňování karcinogenních látek, je v potravinářství poměrně oblíbený. Dříve u jednorázových obalů, které jsou už zakázané, stále pak třeba v oblasti termoboxů.

Ostatní plasty 7: Do této kategorie patří další materiály, například bioplasty, polykarbonát, ABS či kompozity.

Zdroj foto: EKO-KOM

Co patří do žlutého kontejneru

Do popelnice na plasty můžete bez problému vytřídit:

 • fólie
 • plastové tašky 
 • sáčky
 • kelímky od jogurtů a dalších mléčných výrobků
 • balící fólie
 • plastové obaly
 • pěnový polystyren (menší kusy)
 • PET lahve (ideálně sešlápnuté)

Zdroj: Canva gallery

Co nepatří do žlutého kontejneru

Do žluté popelnice nepatří tyto věci:

 • znečištěné obaly - mastnotou, potravinami, čistícími přípravky apod.
 • obaly od žíravin a dalších nebezpečných látek
 • novodurové trubky
 • podlahové krytiny
 • celofán
 • stavební polystyren

Plastové ,,speciálky”

 • Obaly z bio plastu: Takové jednorázovky bývají označované jako ,,kompostovatelný bioplast”. Nejčastěji jsou vyrobené z kyseliny polymléčné, tedy PLA. Kam tedy s nimi? Ani do žlutého kontejneru, ani do hnědého na bioodpad. Proč? Jedná se o jinou chemickou sloučeninu, takže s plasty je recyklovat nejde. A hnědé popelnice jsou zase určené výhradně pro sběr biologicky rozložitelných odpadů (BRO) rostlinného původu. Při pokusech společného aerobního kompostování rostlinného bioodpadu a bioplastů se zjistilo, že ve výsledném kompostu zůstávají mikroplasty, které se dále nerozkládají a z toho důvodu je PLA z kompostovacího procesu už na začátku vyřazeno.
 • Obaly z plastu vyrobeného z bio složky: Tyto obaly často nesou informaci o tom, že jsou vyrobené z bio složky (nejčastěji rostlinného původu, jde např. o cukrovou třtinu, kukuřičný škrob atd.). Zároveň ale nesou symbol odpovídající běžným plastům určeným k recyklaci. Takže je bez obav můžete dát do žluté popelnice.
 • Obal od kosmetiky: Do žlutého kontejneru takový obal patří v případě, kdy na něm najdeme recyklační symbol plastů a pokud je obal dokonale prázdný. Důležité je také odstranění silikonových nebo kovových částí. Například pružinky a těsnění u pumpičky, kterou může být opatřený obal od tělového mléka apod.
 • Tuba od deodorantu: I v tomhle případě se podívejte na symboly na obalu. Umožňují recyklaci? Tak jen vytřete zbytky deodorantu a šup s ním do žluté popelnice. 
 • Řasenka: Je sice z plastu, ale znečištěná zbytky barvy, takže patří do směsného odpadu.
 • Tuba od zubní pasty: Stejně jako řasenka je znečištěná zbytky, navíc může obsahovat vrstvu hliníku. I v tomto případě je tedy cílem směsný odpad.
 • Zubní kartáček: Záleží na kartáčku. Pokud jde o ten plastový se syntetickými štětinami, můžete ho vytřídit do žluté popelnice. Máte ten ,,ekologický” z bioplastu? Pak je to stejný případ, jako u bio plastových jednorázovek = musí putovat do směsného odpadu.
Zdroj: Canva gallery

Zdroj: Canva gallery

Doba plastová

Plasty jsou v dnešní době hojně používaným materiálem. K jejich rozmachu došlo už v 50. a 70. letech minulého století, kdy začaly postupně vytlačovat ostatní obalové materiály. Jen za poslední 50 let se celosvětová produkce plastů zdvojnásobila. I proto po celém světě najdeme odpadní nádoby na třídění plastů, aby se mohly recyklovat. Jenže…:

 • Plasty není možné recyklovat do nekonečna. Při recyklaci se vytříděný plast musí smísit s původním materiálem. I tak je ale možné plast recyklovat pouze dvakrát nebo třikrát. Poté je jeho kvalita příliš nízká.
 • Ne všechny plasty skončí ve žlutém kontejneru. Ve směsném odpadu v Česku zbytečně skončí 25 % plastového odpadu, který by šel vytřídit. Nejvíc laxní jsme ohledně třídění plastů například u výrobků a jejich obalů, které používáme v koupelně.
 • Ne všechny vytříděné plasty jdou k recyklaci: 30 až 40 % vytříděného plastu se u nás dále využije (záleží na výkonu dané třídící linky). Největší zájem je o průhledné folie, PET lahve a pevné plastové obaly. Ty méně atraktivní nakonec stejně skončí ve skládce nebo ve spalovně.

Pár čísel…

 • V oceánech dnes plave 150 mil. tun plastu. Není proto divu, že z nich máme i 5 plastových ostrovů. Dva najdete v Pacifiku, dva v Atlantiku a jeden v Indickém oceánu. Věřte nám, i když se jedná o ostrovy na moři, rozhodně byste na nich dovolenou strávit nechtěli. Při stejném tempu nárůstu plastového odpadu by v roce 2050 mohlo být v oceánu více plastů než ryb.
 • V Evropské unii se každý rok vyprodukuje 26 mil. tun plastu.
 • Jen 9 % všech vyprodukovaných plastů na celém světě se recykluje.
 • Každý rok se světově vyprodukuje 141 milionů tun jednorázových obalů na jídlo a pití. Přičemž průměrná doba používání jednorázovky je 20 minut. Potom putuje do koše. 
 • Každou minutu se na světě použijí 2 miliony plastových tašek. Přičemž průměrná doba používání plastové tašky je 12 minut.
 • Každou minutu se na světě prodá milion plastových lahví.

Co říct závěrem? Sám plast v tomhle příběhu není hlavním záporákem. Největším problémem jsou jednorázová řešení. Jestli tedy například používáte svou oblíbenou plastovou krabičku na jídlo, nebo si necháváte servírovat jídlo do REkrabičky, můžete si zatleskat. Touhle svojí aktivitou totiž nahrazujte spoustu jednorázovek, které jsou vlastně draze vyrobeným odpadem. A stejné pravidlo platí u tašek, sáčků a dalších věcí každodenní potřeby.