REkrabička a REkelímek
Zpět na články

Třídíte odpad správně? A víte, kam se “speciálkami”?

Tipy
Bára Kocmánková

Mezi běžné věci, které v domácnostech a kancelářích třídíme, patří hlavně plast (žluté kontejnery), papír (modré kontejnery), sklo (bílé a zelené kontejnery) a bioodpad (hnědé popelnice). Někdy ovšem trochu tápeme v tom, co do nich přesně patří.

Žluté kontejnery

ANO

Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren pouze v menších kusech. Jestli máte polystyrenu více, odvezte ho do sběrného dvora. 

NE

Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny a novodurové trubky

Modré kontejnery

ANO

Papírové obaly, krabice, lepenku, knihy, sešity, noviny, ale klidně i časopisy, fotky nebo poštovní obálky s fólií. Ohledně obálek s bublinkovou fólií uvnitř je to ale složitější - v tomto případě se musíte plastového obsahu zbavit.

NE

Nic, co by bylo výrazně znečištěné nebo mokré. Pokud máte papíru opravdu hodně, zejména velké krabice a kartonu, můžete jej zavést do sběrného dvora. Rozhodně papír cíleně nepalte.

TIP

Přebytečné krabice a obalový materiál můžete také věnovat e-shopům, které je znovu využijí. Jejich seznam najdete například na webu Kam s ním.

Nápojové kartony

Ohledně nápojových kartonů (od mléka, džusů nebo vína) to bývá s jejich tříděním různé, přičemž o podmínkách systému sběrného tříděného odpadu vždy rozhoduje obec. Je tedy potřeba si zjistit informace o tom, jak to je právě u vás. S tím vám poradí nálepky na sběrných kontejnerech. Nápojové  kartony tak mohou patřit do:

  • Žlutých kontejnerů nebo modrých kontejnerů (případně do obou).
  • Do oranžových popelnic nebo pytlů.

Zelené a bílé kontejnery

Do těchto kontejnerů patří sklo. Pokud máte k dispozici oba, je důležité třídit sklo podle barev. Barevné sklo do zeleného kontejneru. Čiré sklo do kontejneru bílého. Jestli máte k dispozici pouze jeden, dávejte do něj sklo bez ohledu na barvu.

ANO

Lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, marmelád, kečupů, tabulové sklo.

NE

Keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla, sklokeramika.

Hnědé popelnice

ANO

Tráva, listí, ovoce, zelenina, čajové sáčky, kávový lógr, zbytky rostlin, zemina z květináčů, plevel, košťály, štěpka, větvičky, piliny, hobliny, kůra, seno, sláma, skořápky.

NE

Zbytky masa, kosti, celá vejce, tuky, oleje mastnota, mléčné výrobky, exkrementy, chlupy, peří vlasy, podestýlky, nebezpečný odpad, biologicky obtížně rozložitelné materiály. 

Dejte ovšem pozor, aby odpad nebyl zabalený v jakémkoliv neorganickém materiálu - například plastovém pytli, nebo v krabičce. Stejně tak nelze do bioodpadu, ani k ostatním kontejnerům a popelnicím, dávat vánoční stromky, větve nebo velké množství odpadu ze zahrady. K tomu slouží opět sběrný dvůr, případně domácí kompostér nebo vermikompostér. Vánoční stromky popeláři nemohou odvést, protože k tomu jejich vozy nejsou určené. K místům pro sběr klasického odpadu je tedy lidé odkládají zbytečně, a patrně si na nich poleží i několik měsíců.

Co s kuchyňským olejem?

Málokdo ví o správných možnostech, jak naložit s použitým kuchyňským olejem. Rozhodně ho nevylévejte do odpadu! V takovém případě ucpává trubky, poškozuje čističky a snižuje kvalitu vyčištěné vody.  

Pro správné zpracování použitého oleje můžete postupovat dvěma způsoby:

  1. Přelít olej do PET lahve a hodit do komunálního odpadu, speciálního kontejneru nebo v případě většího množství pak odvézt do sběrného dvora.
  2. Přelijete olej do PET lahve a vhodíte ho do kontejneru od Třídím olej. V takovém případě bude použitý olej vyčištěn a poputuje k dalšímu zpracování , především v petrochemickém průmyslu, díky čemuž z něj vznikne biopalivo druhé generace.
Elektrospotřebiče
Žářovky
Baterky

Elektroodpadu se zbavíte jednoduše a zadarmo

Nejčastěji asi spotřebováváme nejrůznější typy baterií - ty jednoduše skladujte v nepropustné, nejlépe kovové nádobě. Až jich budete mít větší množství, odneste je do speciálních košů nebo kontejnerů, které najdete v supermarketech, obchodních centrech i na poštách.

Další elektroodpad jako jsou velké i malé elektrospotřebiče, žárovky, nabíječky, počítače i světelné zdroje můžete:

  • Zavést do sběrného dvora
  • Využít zpětného odběru elektrospotřebičů v prodejnách
  • Zaslat na recyklaci zdarma poštovním balíčkem. Jde o službu zvanou re:Balík společnosti REMA, která se vztahuje na zásilky do 20 kg. Více informací najdete na webových stránkách společnosti.

TIP

Jestli se chcete zbavovat starého funkčního spotřebiče, protože si chcete koupit nový, nabídněte ho nejdříve k darování v online bazaru nebo ho odneste nějakého re-use centra. A pokud je váš spotřebič rozbitý, zkuste ho nejdřív nechat opravit. V tom vám pomůže třeba Opravárna - největší síť odborných servisů i drobných opravářů v Česku.

Co s nebezpečným odpadem

V tomto případě máme namysli například chemikálie, pesticidy, motorové oleje a podobně. Ty zcela jasně patří do sběrného dvora. Předem se ale informujte, jestli daný odpad přijme - podmínky a druhy odpadu v tomto případě určuje obecní nebo městská vyhláška.

Pokud máte doma nějaké prošlé léky, odneste je do lékárny. A když jsme u toho “zdravotního sektoru” - víte, co vlastně udělat s použitými rouškami a respirátory? U nich se jedná o potencionálně nebezpečný odpad, takže je nemůžete jen tak hodit do popelnice, koše nebo na zem… což v dnešní době bohužel není nic zvláštního. Roušky a respirátory je tedy potřeba nejdříve vložit do uzavřeného obalu, jeho povrch ideálně vydezinfikovat a až poté vyhodit do koše.

A jak vždy říkáme - třídit odpad je dobrá věc, ale mnohem lepší je jeho vzniku předcházet. Věci, které už nepotřebujete zkuste prodat, darovat, opravit nebo upcyclovat.

Další zajímavé informace najdete na: