REkrabička a REkelímek
Zpět na články

Proč zbytky jídla na kompost a do popelnice na bioodpad nepatří

Tipy
Bára Kocmánková

Kompostování je skvělý způsob, jak zpracovat bioodpad a získat tak výborný humus pro rostliny. Je však důležité si uvědomit, že ne všechny jídelní zbytky jsou pro kompostování vhodné. Některé zkrátka do kompostu a popelnic na bioodpad nepatří. Ano, na svůj domácí kompost si můžete dát doslova cokoliv, ovšem v případě hnědých popelnic je třeba dodržovat odpovídající pravidla.

Zdroj foto: EKO-KOM

Co do hnědé popelnice a na kompost nedávat a proč

Pokud má z bioodpadu vzniknout kvalitní hnojivo, které obohatí půdu, nepatří do něj následující, a to z níže uvedených důvodů.

Kosti, maso a jídelní zbytky 

 • Riziko kontaminace závadnými patogeny. Teplota v kompostu nemusí být dostatečně vysoká k tomu, aby došlo ke zničení nebezpečných patogenů. Maso je celkově náchylné ke špatnému rozkladu, který vede k tvorbě nezdravých bakterií a plísní, které zhoršují výslednou kvalitu kompostu.
 • Zpomalení kompostovacího procesu kvůli vysokému obsahu minerálů v kostech.
 • Nepříjemný zápach.
 • Přilákání nechtěných živočichů, jako jsou psi, kočky, lasičky a krysy.

Tuky a oleje

 • Nefungují jako zdroj živin. Tuky a oleje jsou spíše hydrofobní, tzn. nejsou využitelným zdrojem živin pro rostliny. 
 • Produkce škodlivých látek při rozkladu, které mohou být zhoubné pro organismy důležité pro kompostovací proces.
 • Zpomalení kompostovacího procesu kvůli zpomalení proudění kyslíku.
 • Vznik nebezpečných plísní kvůli zakrytí organických částí kompostu.
 • Přilákání nechtěných živočichů. I v případě tuků a olejů hrozí přilákání zvířat, která kompostovací proces mohou narušit a znehodnotit.

Mléčné výrobky

 • Zabránění vzniku kvalitního humusu kvůli vysokému obsahu bílkovin a tuků.
 • Vytváření nebezpečných plynných látek a rychlý nárůst teploty v důsledku rychlého rozkladu způsobeného bakteriemi, kvasinkami a plísněmi. 
 • Zničení užitečných mikroorganismů v kompostu vlivem vyprodukovaných plynných látek.

Překyselení kompostu zpomalující kompostovací proces a bránící růstu užitečných bakterií.

Zdroj: Canva gallery

Proč je dobré kompostovací pravidla dodržovat

Správný humus je klíčový pro zdraví rostlin a ekosystému obecně. Kvalitní humus totiž obsahuje všechny potřebné živiny, jako jsou dusík, fosfor, draslík a mikroorganismy, které jsou důležité pro růst rostlin. Pokud do kompostu přidáte zbytky jídla, může to vést k narušení potřebné rovnováhy, zpomalení kompostovacího procesu, snížení kvality humusu a znehodnocení celé várky daného bioodpadu. Bioodpad je přitom důležité recyklovat a dále zpracovávat, místo toho aby se zbytečně nedostával na skládky a do spaloven, kde jeho přítomnost nemá právě pozitivní dopad. 

Zdroj: Canva gallery

Co bioodpad způsobuje na skládce a ve spalovně

Pokud bioodpad vyhodíte do popelnice, stává se z něj automaticky směsný odpad, který putuje do spalovny či na skládku.

Bioodpad na skládce

Při rozkladu odpadu z bioodpadu na skládkách vzniká skleníkový plyn metan, který je ještě silnější než CO2, a má tím pádem ještě větší dopad na oteplování klimatu. Existují sice sanitární skládky se systémem pro zachycování plynů, na ty ovšem putuje pouhých 8 % směsného odpadu.

Kromě toho může ukládáním organického odpadu na skládce vznikat kapalný odpad, který může uniknout z podkladové vrstvy skládky a způsobit znečištění podzemních vod. 

Bioodpad ve spalovně

Odpad z potravin obsahuje poměrně velké množství vody. Kvůli tomu je pro jeho spálení potřeba velké množství energie. I když bioodpad zpravidla bývá zpracovaný tak, aby se snížila jeho vlhkost a zvýšila hořlavost, je spalování stále drahou a málo účinnou cestou, jak získat energii.

Při spalovacím procesu dochází také k uvolňování CO2 a dalších nebezpečných látek do ovzduší, což má negativní dopad jak na lidské zdraví, tak na naše životní prostředí.

Zdroj: Canva gallery

Proč “ekologické” jednorázovky do bioodpadu nepatří

Existuje jenom jedno ekologické řešení - to znovupoužitelné. A to platí nejen v oblasti krabiček a kelímků na jídlo a pití s sebou. Síce jste už možná slyšeli o ekologických jednorázovkách, ale v našem článku BIO obaly nejsou bio a jejich kompostování je lež jsme popsali proč. Tady se aspoň ve zkratce vrátíme k tomu, proč “eko” jednorázové obaly není možné vytřídit do popelnic na bioodpad, a proč by nesvědčily ani vašemu kompostu.

Bioplasty (PLA)

Hnědé popelnice jsou výhradně určené pro sběr biologicky rozložitelných odpadů (BRO) rostlinného původu. Při pokusech společného aerobního kompostování rostlinného bioodpadu a bioplastů se zjistilo, že ve výsledném kompostu zůstávají mikroplasty, které se dále nerozkládají a z toho důvodu je PLA z kompostovacího procesu už na začátku vyřazeno. Navíc se vhozením obalů od jídla do hnědých popelnic zvyšuje riziko kontaminace odpadu složkami živočišného původu, které mohou ohrozit celý proces kompostování. Celkově kompostárny i třídírny plastu vnímají PLA jako komplikaci v procesu využití odpadu.

Cukrová třtina a škrob

I jednorázové obaly z cukrové třtiny a škrobu do kompostu nepatří. Jsou totiž také znečištěné jídelními zbytky a ty, jak jsme si popsali výše, znamenají pro správný kompostovací proces riziko. Navíc se během kompostovacího procesu nerozloží úplně a znehodnocují výsledný kompost.

Papír

Aby se papírové obaly na jídlo a pití snadno nerozmáčely, jsou na své vnitřní straně “povoskovány”. Ve skutečnosti se jedná o použití tenké vrstvy plastu (nejčastěji PE). Kvůli tomu jsou papírové obaly kompozitním výrobkem, který se skládá ze dvou materiálů. Takže nejsou ani recyklovatelné, ani kompostovatelné

Zdroj: Canva gallery