REkrabička a REkelímek
Zpět na články

Škoda Auto jde s REkrabičkami cestou udržitelnosti

Case study
Bára Kocmánková

Začátek spolupráce REkrabičky a Škoda Auto 

Před navázáním naší spolupráce ve Škoda Auto používali klasické jednorázové obaly – plastové, polystyrenové, papírové, i ty z cukrové třtiny. Ve společnosti Škoda Auto pilotovali dokonce i několik druhů znovupoužitelných jídlonosičů, které měly vést k úplné eliminaci jednorázových obalů na jídlo. Nakonec ale došlo k navázání spolupráce právě s námi.

“Pro spolupráci s REkrabičkou jsme se rozhodli kvůli snížení množství odpadu ve stravování, uhlíkové stopy, a pro podporu cirkulární ekonomiky jako takové (krabičky jsou plně recyklovatelné a granulát z nich se dá použít v dalších oblastech průmyslu). Zaujalo nás také to, že se jedná o lokální českou firmu, která na trhu nabízí zcela nový typ produktu. Navíc nám v REkrabičce vyšli vstříc přizpůsobením designu i dalších parametrů tak, aby vše odpovídalo našim velmi vysokým standardům,” říká Miroslav Němec, koordinátor sociálních služeb ve Škoda Auto

“Velmi si ceníme našeho partnerství se Škoda Auto a jsme proto rádi, že spolupráce neprobíhá pouze na úrovni objednávek a dodávek REkrabiček. Škoda Auto nám průběžně poskytuje zpětnou vazbu na naše obaly a také společně konzultujeme nejvhodnější principy zavedení cirkulární ekonomiky. Stejně tak je skvělé, že se nám daří rozšiřovat společné portfolio produktů – Škoda Auto byl jedním z prvních partnerů, který začal ve velkém používat naše nové 500 ml REkrabičky. Ty jsme nedávno uvedli na trh a požadavek na takový obal ze strany Škoda Auto byl důležitým impulsem pro jeho realizaci,” říká Ondřej Širočka, vedoucí společnosti Zero Waste Solutions

Zdroj foto: Škoda Auto

Jak probíhal přechod ve Škoda Auto na REkrabičky

REkrabičky nejdříve prošly testováním v místních provozech – například několikanásobným mycím cyklem a ohřevem v mikrovlnné troubě. Testovala se těsnost, změny barvy, vliv používání na opotřebení krabičky a další aspekty. Po odsouhlasení finálních REkrabiček došlo k jejich zakoupení a nasazení ve všech restauracích. Později byly také nasazeny ve vybraných kioscích společnosti.

“REkrabičky, které u nás používáme, jsou nasazeny pouze v provozech Škoda Auto a nelze je vracet mimo ně. Z důvodu jejich snadné identifikace od REkrabiček z jiných partnerských provozů mají naše krabičky také odlišný design. Při výdeji jídla do REkrabičky je zákazníkovi naúčtována záloha se servisním poplatkem a při vrácení krabičky dostane zákazník vratnou zálohu zase zpět,” doplňuje Miroslav Němec.

Zdroj foto: Škoda Auto

Primárně se zaměstnanci ŠA stravují přímo v restauracích. Odnos v REkrabičce využívá asi 8 % z nich. Samotné krabičky pak ve Škoda Auto strávníci vracejí zbavené hrubých nečistot do sběrných boxů, které jsou umístěné u pokladen.

Celkově se přechod na REkrabičky u zaměstnanců setkal s velmi pozitivními ohlasy. Služba jako taková je již zaběhnutá a funguje velmi dobře.

Nejvíce si na REkrabičkách cení:

  • ekologičnosti, kvality a praktičnosti
  • skvělé těsnosti oproti jednorázovým obalům
  • pomoci při snižování odpadu a podpoře cirkulární ekonomiky

“V současnosti se snažíme s naším současným poskytovatelem závodního stravování, se společností Aramark, nadále edukovat naše zaměstnance v ekologickém smýšlení a nadále se společností REkrabička vyvíjet inovativní produkty.” doplňuje Miroslav Němec.

Zdroj foto: Škoda Auto

Postoj Škoda Auto k udržitelnosti v oblasti stravování

Cílem Škoda Auto je v tomto segmentu co nejvíce přispívat k udržitelnosti a ochraně životního prostředí, proto se společnost snaží realizovat smysluplné projekty, a to společně s poskytovatelem závodního stravování, společností Aramark. Primárním cílem je tedy celkově snížit množství vyprodukovaného odpadu, přispívat ke snižování stopy CO2, zamezovat plýtvání potravinami a surovinami, stejně jako dbát na odpovídající úsporu energií. A právě z výše uvedených důvodů je ve znovupoužitelných REkrabičkách velký potenciál.

S REkrabičkami společnost Škoda Auto zabrání vzniku 14 tun zbytečného odpadu každý rok.