REkrabička a REkelímek
Zpět na články

Pečovatelské centrum na Praze 7 úspěšně redukuje vznik zbytečného odpadu

Case study
Bára Kocmánková

Co bylo před REkrabičkou a jaké to je s ní

Před zahájením spolupráce s námi v pečovatelském centru používali třípatrové nerezové jídlonosiče s plastovým termoobalem. V období pandemie koronaviru pak z hygienických důvodů přešli na zatavovací plastové jednorázové obaly. Nakonec se ale v PCP7 rozhodli právě pro naše znovupoužitelné obaly na jídlo. Proč?

,,Jednorázové obaly jsme z ekologických důvodů už nechtěli používat. A k jídlonosičům jsme se také vracet nechtěli. Manipulace s nimi je obtížná, a navíc jsou po objemové stránce náročné na přepravu. Díky používání menších krabiček jsme tak mohli omezit počet aut, které obědy rozváží. S REkrabičkami tak zamezujeme nejen vzniku zbytečného odpadu, ale navíc jsme omezili vznik emisí z dopravy,” říká Bedřiška Kotmelová, zástupkyně ředitelky PCP7.

Hlavní benefity spolupráce s REkrabičkami podle PCP7

  • Úspora prostoru oproti nerezovým jídlonosičům.
  • Úspora času mytí krabiček.
  • Vzhled a elegance výrobků.
  • Snadná manipulace s krabičkami.
  • Skladnost krabiček díky jejich kompaktnímu tvaru.
  • Zamezení vzniku zbytečného odpadu.
  • Snížení emisí z rozvozu jídel díky redukci počtu potřebných aut.
  • Příjemná domluva se zástupci společnosti.

Zdroj: PCP7, autor Štefan Berec

V Pečovatelském centru na Praze 7 si mimo jiné pochvalovali také komunikaci se zástupci naší společnosti, kteří se snažili vyjít maximálně vstříc všem požadavkům.

,,V naší společnosti se snažíme nejen vytvářet kvalitní a praktické produkty, ale také dbáme na to, aby byly šetrné k životnímu prostředí. Proto jsme byli nadšení, když jsme se dozvěděli, že se naše znovupoužitelné obaly staly součástí sortimentu zařízení, které oslovuje i starší generaci.

Během spolupráce s naším zákazníkem jsme se snažili být co nejvíce vstřícní a flexibilní a díky skvělé komunikaci jsme dokázali společně najít řešení, které uspokojilo obě strany. Jsme hrdí na to, že jsme mohli pomoci a že jsme mohli přispět k udržitelnému rozvoji.

Tento projekt pro nás byl zároveň velkou příležitostí ukázat, že znovupoužitelné obaly mohou být efektivní a praktické i v zařízeních, která si kladou vysoké nároky na hygienu a kvalitu. Doufáme, že jsme mohli přispět k pozitivnímu vnímání této myšlenky, a že se naše produkty budou těšit stále většímu zájmu,” Kusaj Mahdi, obchodní zástupce REkrabičky a REkelímku.

Nejnáročnějším bodem je počáteční administrativa spojená s hlídáním vracení a výdejem krabiček klientů. REkrabičky jsou dle slov zástupkyně PCP7 dobré pro použití v domácnosti a kvůli tomu se musí jejich navrácení hlídat opravdu pečlivě.

Zdroj: PCP7, autor Štefan Berec

REkrabičky u PCP7 v praxi

PCP7 je sociální služba, která mimo jiné zajišťuje rozvoz obědů svým klientům, kteří se bez této podpory neobejdou. Z toho důvodu nemůže být klasickým partnerem zapojeným do REkrabičkové sítě, kterou můžete vidět na mapě na úvodní stránce našeho webu. Proto jsme se domluvili na polepu víček logem pečovatelského centra a také instrukcemi pro seniory, jak REkrabičky používat.

V PCP7 sice používají také jednorázové obaly, celkový poměr je ale 85 ku 15 ve prospěch našich REkrabiček.

Zdroj: PCP7, autor Štefan Berec

,,Jednorázové obaly u nás používáme ještě na víkendové stravování, protože jídla rozvážíme v pátek. A dále také u klientů, kde si nejsme jistí, zda by byli schopní zajistit vrácení REkrabiček, a to z důvodu jejich sociální situace, zdravotních omezení (zejména u pokročilého stádia demence), nebo nepřítomnosti další pečující osoby v domácnosti. Klienti, kterým jídlo v REkrabičkách rozvážíme tuto změnu přivítali, a to především z ekologických důvodů,” doplňuje Bedřiška Kotmelová.