REkrabička a REkelímek
Zpět na články

Udělejte radost životnímu prostředí a pusťte si do zásuvek zelenou energii

Ekologie
Bára Kocmánková

Tradice vs. alternativa

Energii je možné získávat několika způsoby:

Pomocí fosilních paliv - nejvíce zatěžuje globální životní prostředí svými emisemi CO2. Cena emisních povolenek v Evropě navíc zdražuje, což vede k prudkému zdražování elektřiny pro všechny domácnosti.

Z obnovitelných přírodních zdrojů – z větru, vody, biomasy nebo slunce. Právě tyto zdroje donedávna brány jako alternativní. Dnes ovšem v celé řadě zemí Evropy hrají prim. Není proto divu, že se v blízké budoucnosti počítá s co největším nahrazením fosilních paliv právě zelenou energií. 

Větrná eletrárna
Solární elektrárna
 Vodní elektrárna

Jaké jsou následky fosilní těžby a „špinavé“ energie?

Jednoduše řečeno - fatální. Kvůli zvyšování CO2 po celém světě dochází ke globálním jevům, jako je oteplování klimatu. To zapříčiňuje další doprovodné jevy, které zásadně ovlivňují životy nás všech. Jedná se například o tání ledovců, zvyšování hladiny oceánů nebo rozšiřování subtropických pouští.

Přesné a přímé dopady pak nejsou vidět hned, ale utváří se v průběhu několika desetiletí. Právě proto je tlak tzv. „zelené lobby“ tak velký, protože ty nejzásadnější změny se mohou projevit až za půl století.

"Měsíční krajina" - přímý důsledek povrchové těžby uhlí

Co ovšem můžeme vidět hned jsou dopady těžby. Velká část elektrické energie nebo vytápění domácností pochází právě z těžby a zpracování uhlí. Povrchová těžba uhlí se doslova zakousává do krajiny a vytváří v ní trvalé jizvy. Při spalování uhlí se pak zhoršuje samotné ovzduší, což přispívá ke špatnému zdraví lidí, a způsobuje obtíže jako jsou snížená imunita, astma, alergie, problémy dýchacích cest a při klasické zimní smogové pokličce také zhoršení psychického stavu.

Z čeho se zelená energie vyrábí a jak ji pustit do svých zásuvek?

Nejefektivnější výroba zelené energie pochází z větru, slunce, vody a spalováním biomasy v bioplynových stanicích. Momentálně zelenou energii nabízejí všichni velcí distributoři elektrické energie v Česku, kteří ji vykupují od lokálních výrobců. Díky tomu si můžete vybírat z poměrně bohaté nabídky produktů.

Distribuce zelené energie pak probíhá tak, že její dodavatel nakoupí z prověřených zdrojů energii v příslušném množství prodává ji dále. Původ zelené energie zaručují certifikáty vydané dozorčí autoritou.

Stačí si tedy vybrat férového dodavatele zelené elektřiny a sjednat si její odběr.

Důvody, proč si pustit zelenou energii do zásuvek jsou jasné

Plusy zelené energie

Důvodů proč využívat zelenou energii je hned několik:

 • Respekt k životnímu prostředí – snižování emisí CO2 a méně znečišťujícího odpadu.
 •  Zdroje zelené energie jsou nevyčerpatelné
 • Růst domácího i globálního trhu a tisíců nových pracovních míst. Obnovitelné energie vytvářejí 5krát více pracovních míst než ty konvenční.
 •  Menší závislost na dodávkách fosilních paliv z dalekých koutů světa.

Státy, které už teď kladou větší důraz na moderní technologie, a které jsou schopny získat a distribuovat zelenou energii na trhu z právě z této novinky – ekonomicky profitují. Díky tomu se dál rozevírají ekonomické a technologické nůžky mezi moderními a energeticky „zastaralými“ státy. Ve Švédsku například tvořil v roce 2020 podíl zelené energie už 49 %, ve Finsku 43 % a v Litvě 41 %. A jak je na tom Česká republika? Ta se zavázala k podílu obnovitelných zdrojů do roku 2030 na 22 %.

Fámy o zelené energii

Fám a nepravd o zelené energii nebo její výrobě je skutečně celá řada a většina se dá velmi lehce vyvrátit.

 1. Zelená energie je o hodně dražší než ta klasická – ano, energie z obnovitelných zdrojů vás bude stát o něco víc, ale v celkovém součtu by neměla nákladovost převýšit 80 Kč za rok.
 2. Zelená energie je slabší a dodávky se liší podle to, jak fouká vítr nebo svítí slunce. Věřte nám, že doma žádný rozdíl nepoznáte. Všechny spotřebiče vám budou fungovat jako obvykle. Budete „jen“ vědět, že odebíráte energii z obnovitelných zdrojů. 
  Vítr a slunce tu navíc budou vždy, jde jen o to vymezit vhodné lokality, a v případě solárních panelů na střeše pak záleží jejich nejefektivnějším umístění. V případě, že nesvítí slunce, solární panely samy o sobě nemusí vyrobit dostatek elektřiny, ale i tak ji vyrábí. Díky moderním technologiím je možné energii velmi efektivně akumulovat. Především u velkých výrobců je možné díky energetickému mixu fotovoltaiky a například větrných elektráren, pokrýt 100 % roční spotřeby. 
  Je třeba ještě dodat, že odebírání zelené energie neznamená, že vám do zásuvek bude proudit jen ona. Díky tomu vám nebudou hrozit výpadky či něco podobného. Znamená to ovšem, že se vaše peníze za odběr elektřiny dostanou k těm správným dodavatelům.
 3. Solární panely se nedají recyklovat. Opak je pravdou, moderní panely jsou skutečně recyklovatelné. Skládají se ze 70, někdy i z 90 % ze skla a zbytek tvoří především hliník, který se dá navíc opětovně použít. Životnost panelů se pak pohybuje okolo 30 let.
 4. Zelená energie přetěžuje síť. Toto tvrzení vůbec neplatí u fotovoltaiky. Ta je postavena na principu lokální výroby energie a jejího decentralizovaného ukládání. Větrné elektrárny samy o sobě žádný blackout nikdy nezpůsobily. U případů přetížení sítě hrály roli jiná fakta.

Další zajímavé informace o zelené energie najdete na:

E.ON - Co je to zelená elektřina

Evropská komise – Klima a energetika

Evropský parlament – Obnovitelná energie

Eurostat – Rewenable energy statistic

Klimasemeni.cz – Mýty a polopravdy o fotovoltaických elektrárnách